1
ข้อตกลงและเงื่อนไขบริการ

บริการนี้เป็นบริการสมัครสมาชิก เมื่อลูกค้าคลิกสมัครบริการ ผู้สมัครจะเป็นสมาชิกและถูกคิดค่าบริการรายวัน หรือรายสัปดาห์ ตามที่แต่ละบริการได้ระบุไว้ หมายเหตุ : บริการนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ค่าบริการ Internet ติดต่อสอบถามหรือยกเลิกบริการได้ที่ 02-714-7596 ทุกวันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 (เมื่อท่านคลิกสมัครบริการ แสดงว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงเงื่อนไขค่าบริการเหล่านี้เรียบร้อยแล้ว)

* กลับไปหน้าสมัครบริการ
* ค่าบริการและวิธีการยกเลิกบริการ
* ข้อตกลงและเงื่อนไขบริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขบริการ
บริการนี้เป็นบริการสมัครสมาชิก เมื่อลูกค้าคลิกสมัครบริการ ผู้สมัครจะเป็นสมาชิกและถูกคิดค่าบริการรายวัน หรือรายสัปดาห์ ตามที่แต่ละบริการได้ระบุไว้ หมายเหตุ : บริการนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ค่าบริการ Internet ติดต่อสอบถามหรือยกเลิกบริการได้ที่ 02-714-7596 ทุกวันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 (เมื่อท่านคลิกสมัครบริการ แสดงว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงเงื่อนไขค่าบริการเหล่านี้เรียบร้อยแล้ว)

Powered by Sabver.com ©